กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเข้าตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในพื้นที่เขตจังหวัดบึงกาฬ ในโครงการ TO BE NUMBER ONE (24 มกราคม 2562)
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ประวัติโรงเรียน บุคลากร กรรมการสถานศึกษา ชมรมศิษย์เก่า กิจกรรมเด่น

<<กลับ>>


โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29)
หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทร.042-492876