พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ประวัติโรงเรียน บุคลากร กรรมการสถานศึกษา ชมรมศิษย์เก่า กิจกรรมเด่น

วันที่ 13 มีนาคม 2562 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29) ได้จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยมี นายเต็มเดช ต่อโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ29) เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้จบหลักสูตรทั้งสิ้น 62 คน

<<กลับ>>


โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29)
หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทร.042-492876