วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29) ได้จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน และกิจกรรมต่างๆ ภายในปีการศึกษา 2562 นี้

<<กลับ>>


โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29)
หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทร.042-492876