วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29) ส่งลูกเสือจำนวน 1 กอง เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ระดับจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

<<กลับ>>


โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29)
หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทร.042-492876