วันที่ 6-10 มิถุนาย 2562 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29) ได้ส่งลูกเสือจำนวน 1 กอง เข้าร่วมชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องโนโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ค่ายลูกเสือหนองญาติ จังหวัดนครพนม จำนวนลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 6,810 คน โดยมีสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จังหวัดอุดรธานี เป็นเจ้าภาพหลักจัดงานชุมนุม

<<กลับ>>


โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29)
หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทร.042-492876