วันที่ 13 มิถุนาย 2562 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29) จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

<<กลับ>>


โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29)
หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทร.042-492876