การจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ประวัติโรงเรียน บุคลากร กรรมการสถานศึกษา ชมรมศิษย์เก่า กิจกรรมเด่น
กระดานข่าวกิจกรรมประจำปี 2563
การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
ประมวลภาพกิจกรรมทำบุญเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา 7/2/2563
ประมวลภาพการฝึกอบรมหลักสูตร "ยุวประมง" ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 41/2563
ประมวลภาพกิจกรรมร่วมสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 27 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล จ.บึงกาฬ
ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
 
ช่องทางแสดงความคิดเห็น "โปรดใช้คำที่สุภาพและเหมาะสม"
 
<กลับหน้าหลัก>
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29)
หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทร.042-492876