Website โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29) สพป.บึงกาฬ
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน ปีการศึกษา 2563

โปรดกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียนแล้วคลิกคำว่าค้นหา 

จำนวนผู้เข้าชมเริ่มนับ 5 กรกฎาคม 2562

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29)
หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทร.042-492876
:: ปรับปรุง 1 มกราคม 2562 ::