ผลงานในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ประวัติโรงเรียน บุคลากร กรรมการสถานศึกษา ชมรมศิษย์เก่า กิจกรรมเด่น
 
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
   
001 ภาษาไทย
ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับชาติ
002 คณิตศาสตร์
ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับชาติ
003 วิทยาศาสตร์
ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับชาติ
004 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับชาติ
005 สุขศึกษา และพลศึกษา
ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับชาติ
006 ศิลปะ - ทัศนศิลป์
ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับชาติ
007 ศิลปะ - ดนตรี
ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับชาติ
008 ศิลปะ - นาฏศิลป์
ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับชาติ
009 ภาษาต่างประเทศ
ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับชาติ
010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับชาติ
012 คอมพิวเตอร์ ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับชาติ
013 หุ่นยนต์ ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับชาติ
014 การงานอาชีพ ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับชาติ
015 ปฐมวัย ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับชาติ
016 เรียนรวม - ภาษาไทย ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับชาติ
018 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับชาติ
020 เรียนรวม - ศิลปะ ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับชาติ
021 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับชาติ
022 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับชาติ
     

<ย้อนกลับ>
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29)
หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทร.042-492876